Využijte nabídku mimosezónních pobytů za nižší ceny.

Léčba radonem

Léčba radonem

Radonová voda – léčivá energie z nitra Země

To, co z určité lokality dělá lázeňské místo, je konkrétní přírodní léčivý zdroj. Jsou lázně klimatické, lázně s prameny termální minerální vody, lázně slatinné apod. Léčebné lázně Jáchymov a.s. jsou svým přírodním léčivým zdrojem naprosto jedinečné a odlišné. Léčí pomocí radonové vody, která nemá na rozdíl od jiných zdrojů účinky chemické, ale energetické.

Unikátním zdrojem tohoto přírodního bohatství je v Jáchymově dodnes funkční důl, nejstarší v Čechách a pravděpodobně také v Evropě. Důl Svornost vznikl roku 1518 a na jeho dvanáctém patře, v hloubce 500 m pod zemí, se nalézají prameny radonové vody pojmenované např. po akademiku Běhounkovi nebo Marii Curii – Sklodowské.

V současné době jsou na 12. patře dolu Svornost využívány čtyři prameny. Voda ze těchto pramenů je jímána do bazénu na 12. patře a odtud čerpána na výšku 400 m do akumulační nádrže na patře Barbora. Z nádrže je pak radonová voda spouštěna na patro Daniel, a po něm v potrubí o celkové délce cca 3000 m vedena do jednotlivých balneoprovozů.

Radon – radioaktivní zloduch nebo geniální léčitel?

Živočichové včetně lidí se na zeměkouli po miliony let vyvíjeli v prostředí, které v různých etapách více či méně produkovalo ionizující záření. Organismy si tedy měly čas vybudovat přirozené fyziologické reakce, které chrání buňky před radioaktivním poškozením. Jde převážně o procesy regenerační. I lidé jsou tedy schopni reagovat do určité míry na ionizující záření aktivací svých regeneračních pochodů, a jsou schopni určitého otužení jak proti radiaci, tak nespecificky i proti dalšímu fyzikálnímu a chemickému poškození buněk. Jáchymovská balneologie tohoto fenoménu využívá při léčbě chorob pohybového aparátu v širokém slova smyslu. Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky inertní plyn, který vyvěrá v krušnohorských hlubinách a rozpouští se v podzemních pramenech. Je zdrojem měkkého ionizujícího záření alfa. Při radonové koupeli je tělesný povrch vystaven jakési energetické sprše radonových alfa-částic, a spouští se tak řetězec fyziologických reakcí. Průnik radonu do krevního oběhu je zanedbatelný a biologický poločas (vyloučení radonu z těla) představuje 20 minut (tedy vlastní délku radonové koupele).

Jak působí radonové koupele na lidský organismus?

Terapie je umění využít léčivo v optimální kvalitě i kvantitě. Kvalitou radonu je měkké alfa záření, kvantitou je právě síla jáchymovských pramenů a po století ověřené dávkování radonových koupelí. Jejich léčebné rozpětí je 10 až 24 koupelí o intenzitě 4,5 – 5,5 kBq, po dobu 20 minut. Absorbovaná energie stimuluje regeneraci tkání a likvidaci škodlivých oxydativních stresorů (většinou volné radikály z chemikálií, z průmyslově zpracovaných potravin a životního prostředí). Zvyšuje se tvorba hormonů, včetně těch protibolestivých, protizánětlivých a pohlavních. Aktivují se všechny složky imunitního systému. Tyto procesy jsou během léčebného pobytu nastartovány a pokračují ještě asi 4 – 6 týdnů po poslední radonové koupeli. Následně v organismu dochází k fázi zklidnění bolestivých a zánětlivých potíží a zlepšení funkce všech složek pohybového aparátu – kloubů, svalstva, šlach a příslušného cévního i nervového zásobení. Úleva trvá ve většině případů déle než půl roku, zlepšuje se kvalita života u chronicky nemocných, snižuje se spotřeba analgetik a jiných léčiv.

Zbytečné obavy ze zdravotních rizik při radonových koupelích

Většina lidí slýchá o ionizujícím záření z médií převážně záporné informace: zbraně hromadného ničení, nemoc z ozáření a podobně. Léčbu zářením pak spojuje jen s terapií rakoviny. Přitom ionizující záření je v rukou lékaře méně rizikové než například penicilin. Na prudkou alergickou reakci po penicilinu se ještě i dnes umírá. Na medicínské ozáření neumřel dosud nikdo. Každá fyzikální léčba ale patří pod lékařskou kontrolu – jen tak může být využita dobrá stránka této přírodní energie.

Léčebné lázně Jáchymov a.s. jsou držitelem Certifikátu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na provádění této léčby a na opatření týkající se absolutní bezpečnosti jak pacienta tak zaměstnanců. Součástí celého komplexu jáchymovských lázní je i dozimetrická laboratoř, jejímž úkolem je právě dohled nad dodržováním předepsaných postupů jak při čerpání radonové vody tak i následném podávání radonových koupelí v lázeňských zařízeních. Pravidelně a velmi důkladně je sledován a kontrolován obsah radonu ve vodě i ve vzduchu, a každý pacient je při nástupu do lázeňského sanatoria celkově vyšetřen jak klinicky tak laboratorně.

Snad nejlepším důkazem bezpečnosti a účinnosti jáchymovské léčby jsou právě pacienti, kteří přijíždějí opakovaně již deset, dvacet a někdy i třicet let.

Galerie

behounek_01
behounek_02
behounek_03
behounek_04
behounek_05
behounek_06

O městě

znak

Jáchymov, lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, leží na severozápadním okraji Čech a je součástí Karlovarského kraje. Nedaleko města vystupuje mohutný hřbet hory Klínovec. Nadmořská výška města je v dolní části 560 m.n.m. a v horní části 750 m.n.m. Je zde podhorské klima, v zimě drsnější. Jižní svah Krušných hor, do kterého je město vklíněno, jej chrání proti severním větrům. Město je právem nazýváno branou Krušných hor. Město prvních radonových lázní s bohatou hornickou minulostí (stříbro, uran) a ražbou tolarů, nabízí vhodné podmínky pro zimní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku.